Şenol Eczane & Optik - Anasayfa
Şenol Eczane & Optik - Kullanım Şartları ve Telif Hakları

Sitemizin içeriğindeki tüm yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya fikir ürünleri Şenol Eczane & Optik yetkilisinin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

Tanıtım amaçlı verilen marka'ya ait logoların telif hakları, ilgili firmalara, markanın patentine sahip olan şahıs / firma yetkililerine aittir.

Bu site kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik, bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler nedeniyle Şenol Eczane & Optik yetkililerine sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Şenol Eczane & Optik web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Şenol Eczane & Optik tarafından garanti edilmemektedir. Şenol Eczane & Optik web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve müsbet zararlardan ve olası zarar ve masraflardan dolayı Şenol Eczane & Optik yetkililerinin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Kullanıcı, bu kuralların Şenol Eczane & Optik tarafından zaman zaman değiştirilebilir olduğunu kabul eder ve düzenli olarak bu kuralları gözden geçireceğini ve kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aralık 2006 - Türkiye

Şenol Eczane & Optik © 2024